Den kan vara allas

Östersjöar – The Film

Institutional Version – outside Sweden

ÖSTERSJÖAR is available for institutional screening in schools, churches and other organizations.

The cost is 69 USD. You may buy the film and download it directly:

Filmen ÖSTERSJÖAR finns att köpa for institutionell visning* i skolor, kyrkor och andra organisationer.

Filmen kostar 69 USD. (ca. 500 SEK) Du kan köpa filmen och ladda ner den direkt.

Buy: Institutional Version


*Med institutionell visning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas:

Föreningar•Skolor•Församlingar•Äldreboenden•Ungdomsgårdar•Sjukhus•Studieförbund•Förvaltningar•Fritidsgårdar

Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen


 

Longwalks Productions AB

Midskeppsgatan 7, 12066 Stockholm

info@denkanvaraallas.se

Organisationsnr.   556936-6643

Bankgirot   219-4900

Företaget har F-skattesedel  Moms nr. SE556936664301