Den kan vara allas

Östersjöar – The Film

Institutionell visning – Sverige

Östersjöar omslagFilmen distribueras av FilmCentrum  för institutionella visningar* inom Sverige.

FC logo


 

*Med institutionell visning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas. Det kan t ex gälla en skolklass, en församling o s v. Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet.